Chủ nhật, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2024

Nông thôn mới

Gửi Email In trang Lưu
Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Mẫn làm việc tại xã Phương Thiện về xây dựng NTM

12/01/2024 15:53

Sáng 11/01, Đ/c Hà Minh Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Giang làm việc tại xã Phương Thiện về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển vành đai thực phẩm năm 2024.

PCT Thường trực UBND thành phố Hà Minh Mẫn kiểm tra thực tế tại trường học

         Đến thời điểm hiện tại, xã Phương Thiện đạt 16/19 tiêu chí Nông thôn mới nâng cao. Về chương trình phát triển vành đai thực phẩm: Diện tích trồng lúa của xã đạt 100,02% kế hoạch, năng suất lúa bình quân là 56,8 tạ/ha, sản lượng là 1.036 tấn (đều đạt 100% kế hoạch); các loại cây có hạt khác, cây có bột, rau màu, cây ăn quả... đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch; Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc là 2.407/2.365 con, đạt 102% kế hoạch, tổng đàn gia cầm là 29.501/29.436 con, đạt 1002% kế hoạch. Chương trình cải tạo vườn tạp, cải tạo vườn mẫu: 09 hộ cải tạo vườn tạp, 02 hộ cải tạo vườn mẫu thực hiện tốt, đã tạo ra thu nhập, cải thiện cuộc sống.

 

PCT Thường trực UBND thành phố kết luận buổi kiểm tra

          Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch TT- UBND thành phố Hà Minh Mẫn yêu cầu xã Phương Thiện tiếp tục duy trì các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao đã đạt; xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, xác định rõ từng việc để tiếp tục hoàn thành 03 tiêu chí Nông thôn mới nâng cao và phấn đấu hoàn thành Nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024. Đối với chương trình phát triển vành đai thực phẩm: Tiếp tục nhân rộng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả; chăm sóc cây trồng, vật nuôi đúng kỹ thuật; huy động các nguồn lực để nâng cao hiệu quả sản xuất…

Minh Phượng

Tin khác

Năm 2023, thành phố Hà Giang có 5 hộ thoát cận nghèo từ cải tạo vườn tạp (01/12/2023 08:52)

UBND xã Phương Thiện ra quân trồng bổ sung 350 cây Mai Anh Đào tại thôn Cao Bành (30/10/2023 08:48)

Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Song Hà kiểm tra việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tại thôn Cao Bành (26/10/2023 07:00)

Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi kiểm tra tuyến đường nông thôn mới tại xã Phương Độ (18/10/2023 15:56)

Họp Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, cải tạo vườn tạp thành phố (06/10/2023 00:04)

Chi hội nghề nghiệp trồng Na tổng kết năm 2023. (25/09/2023 13:44)

Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình. (12/09/2023 08:41)

Thay đổi nhận thức cho người dân từ phong trào “ chung tay XDNTM nâng cao gắn với cải tạo vườn tạp” (11/08/2023 00:33)

Họp Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, cải tạo vườn tạp thành phố (29/06/2023 07:43)

Thành phố Hà Giang thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp chất lượng cao (13/06/2023 01:15)

xem tiếp