Thứ năm, Ngày 20 Tháng 6 Năm 2024

Tổng hợp tình hình công khai

Gửi Email In trang Lưu
Nghị quyết số: 54 ngày 23/2/2024 của HĐND thành phố về việc tạm dừng thực hiện chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc thành phố Quản lý

20/03/2024 14:48

Tin khác

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách thành phố Hà Giang năm 2023 (26/02/2024 10:32)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022 (25/02/2024 10:21)

xem tiếp