Chủ nhật, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2024

Quốc phòng - An ninh

Gửi Email In trang Lưu
Diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ thành phố Hà Giang năm 2024

23/04/2024 08:01

Ngày 22/4, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Giang, tổ chức Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Giang năm 2024. Tới dự, theo dõi, tham quan và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Vị Xuyên. Dự và thực hiện diễn tập đối với thành phố Hà Giang có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang; các đồng chí trong BTV Thành ủy; lãnh đạo các phòng, ban đơn vị của thành phố và phường Nguyễn Trãi.

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, thành phố tặng quà lực lượng thực binh

Toàn cảnh Chương trình Khai mạc diễn tập

Phát biểu khai mạc cuộc diễn tập, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, nêu rõ: Cuộc diễn tập, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, vận dụng thuần thục, linh hoạt cơ chế lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phương pháp điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền và cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong các trạng thái quốc phòng. Trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, năng lực tham mưu của các cơ quan, đơn vị; khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và sang thời chiến, chủ động phòng ngừa và làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Giang lần này cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nâng cao hơn nữa nhận thức về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta cho toàn thể cán bộ, nhân dân các dân tộc và các lực lượng vũ trang toàn tỉnh nói chung và thành phố Hà Giang nói riêng. Thông qua cuộc diễn tập để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các lực lượng, các cấp, các ngành, rút kinh nghiệm bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các phương án; Quyết tâm tác chiến và kế hoạch bảo đảm cho tác chiến phòng thủ; Quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, từng bước có kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ ở các địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng thủ và bảo vệ địa phương trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham gia buổi Khai mạc diễn tập

Khung tập thực hiện phần cơ chế

Khung tập thực hành phần cơ chế

Cuộc diễn tập sẽ diễn ra qua 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang thành phố vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Theo đó trong quá trình thực hành diễn tập khung tập thành phố Hà Giang đã bám sát vào ý định mà Ban chỉ đạo đặt ra, vận dụng sáng tạo giữa lý luận với thực tiễn; nhận định, đánh giá, dự báo đúng tình hình mọi mặt, nhất là tình hình thực tế về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn để có chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất phù hợp đúng với chức năng nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành. Từng vai diễn cần phát huy tốt yếu tố linh hoạt, độc lập, tự chủ, đổi mới và sáng tạo trong quá trình diễn tập. Để sau cuộc diễn tập, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của địa phương.

Toàn cảnh khu vực thực binh

Các đại biểu tham quan phần thực binh

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá: Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Giang đã đạt được mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc diễn tập đã được triển khai toàn diện, cụ thể, sát thực tế; công tác chuẩn bị diễn tập được tiến hành đúng trình tự, đồng bộ chu đáo. Công tác luyện tập được thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch; phương pháp tổ chức, điều hành của Ban chỉ đạo có nhiều đổi mới đó là thường xuyên đưa ra câu hỏi, tình huống trong các hội nghị để nâng cao nhận thức, tính linh hoạt, sáng tạo các đơn vị tham gia diễn tập. Cùng với đó, công tác phục vụ, bảo đảm cho diễn tập kịp thời, chu đáo, an toàn và hiệu quả. Kết quả diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đánh giá cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Giang năm 2024 đạt 9,2 điểm, hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dụng tặng Bằng khen cho các tập thể

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho các cá nhân

Phát biểu bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn biểu dương, ghi nhận và chúc mừng kết quả thành phố Hà Giang đạt được trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024. Đồng thời nhấn mạnh, cuộc diễn tập được tổ chức sát với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và tình hình điều kiện thực tiễn địa phương. Đây là kinh nghiệm thực tế quan trọng để phát huy và vận dụng hiệu quả vào cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2024 sẽ được tổ chức tới đây. Trên cơ sở đó, chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh nói chung và thành phố Hà Giang nói riêng trong thời gian tới cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân hiểu rõ về âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, quyết tâm giữ vững ổn định an ninh chính trị, không ngừng tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết nội bộ, không để các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động chống phá Đảng, Nhà nước. Tiếp tục bổ sung phương án tác chiến, tổ chức huấn luyện, luyện tập cho các lực lượng, các cấp, các ngành theo phương án, chủ động sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Thường xuyên sâu sát địa bàn, giữ vững an ninh, trật tự, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị Đảng bộ thành phố Hà Giang cần tiếp tục duy trì và đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ trong các cấp ủy, tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; triển khai và nhân rộng mô hình “Chi bộ bốn tốt, Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội, trọng tâm là quan tâm giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, chính sách hậu phương quân đội; thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Ngay sau cuộc diễn tập này, Chủ tịch UBND tỉnh giao các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo và các đơn vị, lực lượng liên quan tập trung triển khai tốt mọi công tác chuẩn bị để đảm bảo cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2024 đạt kết quả tốt nhất theo đúng kế hoạch đề ra.

Bí thư Thành ủy Hà Giang Chúng Thị Chiên tặng Giấy khen cho các tập thể

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Danh Hùng tặng Giấy khen cho các cá nhân

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Giang năm 2024./.

Bàng Cường

Tin khác

Xã Ngọc Đường tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân năm 2024 (16/04/2024 09:32)

Sau 1 năm triển khai phạt nguội, phát hiện và xử lý trên 2 nghìn trường hợp (12/04/2024 14:13)

CV só 256 ngày 28/2/2024 của UBND thành phố V/v phối hợp tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về PCCC qua thông tin mã QR code. (01/03/2024 20:38)

Ghi nhận Lễ giao nhận quân năm 2024 (27/02/2024 07:47)

Phường Quang Trung gặp mặt tân binh (24/02/2024 17:13)

Phường Nguyễn Trãi gặp mặt động viên tân binh lên đường nhập ngũ. (22/02/2024 09:04)

Phường Trần Phú gặp mặt, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ (21/02/2024 08:38)

Thành phố Hà Giang sẵn sàng cho Ngày hội tòng quân năm 2024 (21/02/2024 07:58)

Chương trình “Chợ tết ngày Xuân” trường Mầm non Hoa Lan (05/02/2024 09:43)

Họp Tiểu ban Bảo đảm An ninh, trật tự trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2024 (05/02/2024 09:20)

xem tiếp