Chủ nhật, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2024

Cải cách hành chính - Chuyển đổi số

Gửi Email In trang Lưu
Thành phố tích cực cải cách hành chính

01/04/2024 09:54

Trong quý I/2024, thành phố Hà Giang đã triển khai thực hiện tốt công tác chuyển đổi số; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, mạng viễn thông, mạng internet đáp ứng nhu cầu công việc.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Một cửa của thành phố trả kết quả cho người dân

Theo đó, thành phố đã quan tâm, chỉ đạo Bộ phận một cửa thành phố và các xã, phường tiếp tục thực hiện tốt tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, thuận tiện, đúng pháp luật đối với người dân, doanh nghiệp; nâng cao vai trò, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, giai đoạn 2022-2025.

Kết quả trong quý I/2024, Bộ phận một cửa thành phố đã tiếp nhận 1.576 hồ sơ, trong đó: Trực tuyến là 795 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 636 hồ sơ. Số hồ sờ đã giải quyết là 1.137 hồ sơ, trong đó: giải quyết trước và đúng hạn 1028 hồ sơ, đạt 90,4%; quá hạn đã giải quyết 109 hồ sơ; hồ sơ đang giải quyết: 247 hồ sơ, trong hạn 210; quá hạn 10; hồ sơ dừng xử lý 192 hồ sơ. Bộ phận một cửa xã, phường: Đã tiếp nhận 993 hồ sơ, trong đó: trực tuyến: 886 hồ sơ, đạt 89,22%; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 72 hồ sơ. Đã giải quyết: 925 hồ sơ, trong đó: giải quyết trước và đúng hạn 916 hồ sơ, đạt 99,02%; quá hạn đã giải quyết 09 hồ sơ; hồ sơ đang giải quyết: 61 hồ sơ, trong hạn 61; hồ sơ dừng xử lý 07 hồ sơ.

Trong thời gian tới, thành phố Hà Giang sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 36/KH- UBND, ngày 19/01/2024, về thực hiện Chuyển đổi số và an toàn thông tin trên địa bàn thành phố Hà Giang năm 2024. Duy trì hoạt động hiệu quả hệ thống Igate, hệ thống VNPTiOffice và hệ thống Hội nghị giao ban trực tuyến Vmeet…; Phối hợp thực hiện tốt bồi dưỡng, công tác tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức viên chức về công tác chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của thành phố và các xã, phường; Thường xuyên rà soát, công khai danh mục TTHC cập nhật trên Hệ thống VNPT iGate theo quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp, nhận hồ sơ giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, nhằm nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh giao dịch điện tử, thanh toán trực tuyến./.

Bàng Cường

Tin khác

Quý 1 – 2024, thành phố Hà Giang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính (19/03/2024 08:57)

Thành phố Hà Giang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số (18/03/2024 08:12)

Kết quả thực hiện chuyển đổi số Thành phố Hà Giang trong tháng 2. (29/02/2024 00:29)

Làm việc nghiêm túc ngay từ những ngày đầu năm Giáp Thìn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ (28/02/2024 20:10)

Hội nghị trực tuyến phiên thứ Bảy của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (05/02/2024 20:09)

Thành phố Hà Giang tập huấn quản trị 3 phân hệ (24/01/2024 09:28)

Thành phố Hà Giang điển hình trong thực hiện Nghị quyết 27 (22/01/2024 01:16)

Thành đoàn Hà Giang với công tác chuyển đổi số. (04/01/2024 19:08)

Chợ truyền thống khó khăn trong “bão” chuyển đổi số (02/01/2024 08:51)

Hội nghị triển khai ứng dụng công dân số, trợ lý ảo (13/12/2023 14:31)

xem tiếp