Chủ nhật, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2024

Cải cách hành chính - Chuyển đổi số

Gửi Email In trang Lưu
Họp bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết TTHC và đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

06/05/2024 09:20

Sáng ngày 6/5, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Giang đã tổ chức họp bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết TTHC và đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng chí Trần Song Hà, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi họp.

Đồng chí Trần Song Hà, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi làm việc.

Trong tháng 4, tình hình giải quyết TTHC và đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp thực hiện cơ bản hoàn thành tốt, trong tháng bộ phận một cửa thành phố và các xã, phường đã tiếp nhận qua hệ thống thông tin giải quyết TTHC tổng số là 1.291 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết 947 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết là 274 hồ sơ. Kết qủa đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp cấp thành phố đạt 82.21 điểm, xếp loại tốt; chỉ số công khai minh bạch và mức độ hài lòng đạt 100%, xếp loại xuất sắc. Tuy nhiên, các chỉ số thành phần của thành phố giảm nhẹ so với tháng 3; ở cấp xã, phường các chỉ số thành phần không ổn định; vẫn còn hồ sơ giải quyết quá hạn…theo chỉ số tổng hợp, thành phố xếp thứ 10/11 huyện, thành phố và xếp loại khá.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong qúa trình thực hiện giải quyết TTHC, lãnh đạo UBND thành phố và các phòng ban chuyên môn, uỷ ban nhân dân các xã, phường liên quan đã cùng thảo luận, bàn các giải pháp cụ thể liên quan đến từng ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tháng 5.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Song Hà, Phó chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, các xã, phường cần nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố trong giải quyết TTHC và đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp; tập trung khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ, TTHC quá hạn; tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hoá hồ sơ nhất là đối với các xã, phường đang ở mức khá. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn cần thực hiện linh hoạt, làm tốt công tác phối hợp để thực hiện hiệu quả. Hàng tháng phải có báo cáo TTHC để đánh giá đơn vị nào thực hiện chậm, để đưa vào nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

 

Hà Vân

Tin khác

Phường Minh Khai - 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn trong quý 1/2024 (08/04/2024 14:29)

Thành phố tích cực cải cách hành chính (01/04/2024 09:54)

Quý 1 – 2024, thành phố Hà Giang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính (19/03/2024 08:57)

Thành phố Hà Giang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số (18/03/2024 08:12)

Kết quả thực hiện chuyển đổi số Thành phố Hà Giang trong tháng 2. (29/02/2024 00:29)

Làm việc nghiêm túc ngay từ những ngày đầu năm Giáp Thìn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ (28/02/2024 20:10)

Hội nghị trực tuyến phiên thứ Bảy của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (05/02/2024 20:09)

Thành phố Hà Giang tập huấn quản trị 3 phân hệ (24/01/2024 09:28)

Thành phố Hà Giang điển hình trong thực hiện Nghị quyết 27 (22/01/2024 01:16)

Thành đoàn Hà Giang với công tác chuyển đổi số. (04/01/2024 19:08)

xem tiếp